Nederlandse Mijnen (concept) / 2016

Nederlandse Mijnen brengt oud mijnwerkers (en familieleden) in beeld. Het project benadert het thema transitie in psychologische en economische zin. De rol van (oud) arbeiders wordt innovatief benaderd op sociale en economische locaties, zoals hedendaagse bedrijven die boven oude mijnen gebouwd zijn. In het geval van voldoende fondsen, zal journalist/beeldend kunstenares Stephanie Jansen interviews afnemen, geinspireerd door sociaal historische en wetenschappelijke informatie (via haar familie in Limburg en hun rol in een archief). Het IJzeren Gordijn zou het ontwerp van een boek op zich nemen. Schrijver en acteur Maarten Brorens (zie foto) is als expert betrokken (evt. voorwoord). De foto van hem betreft een eerste projectfoto met persoonsgebonden attributen.
Vooralsnog begon ik zelfstandig met dit project en trad ik tegelijkertijd in gesprek met partners en sponsoren. Ondanks het belang van autonomie stond samenwerking centraal, om de kracht van Parkstad multidimensionaal te verbeelden. Het verleden wordt op artistieke wijze samen gesmolten met het heden. Zo kan de huidige generatie vernieuwende inzichten opdoen over de bouwstenen van de Nederlandse samenleving na WOII, een periode waar veel over gezwegen is en waarbij emoties geregeld nog oplaaien in Limburg.

De steenkoolmijnen waren grotendeels in handen van de Nederlandse staat en de levens van arbeiders vertonen enkele paralellen met de levens van arbeidsmigranten in de jaren ’70. Veel oud mijnwerkers hebben na fysieke arbeid, werkeloosheid en een verloren gewaande veiligheid of eer; een vorm van diepe acceptatie gevonden, ondanks gezondheidsproblemen, op een wijze die voor de kijker verrassend en ook integer verbeeld kan zijn. En waarbij grenzen van het persoonlijke en maatschappelijke domein subtiel worden verlegd.
Het projectvoorstel is afgewezen door het AFK en Mondriaan Fonds. Onder andere omdat de onderzoeksfase op locatie als begin van het project werd gedefinieerd en dit tegen de regels zou indruisen. Het Mondriaan Fonds verwarde mijn  documentaire vooronderzoek beeldmateriaal met uiteindelijke kunstfoto’s, terwijl duidelijk aangegeven was in het voorstel dat dit beeldmateriaal diende om de ontwikkelingen op locatie in kaart te brengen ipv achter een bureau in Amsterdam. En ik als single mother noch de tijd noch de wil had tegen een dergelijke onderbouwing in te gaan.
 
Zie voorbereidend onderzoeks beeldmateriaal van de regio Heerlen ten tijde van de opstartfase van het project in 2015, met dank aan vele enthousiaste partijen in Limburg, dankjulliewel! 
www.facebook.com/media