Living Landscapes
 / 2020 – 2022

Eind 2020 ben ik verhuisd van mijn Amsterdamse etage aan het IJmeer-Markermeer naar Deventer. Nu woon ik vlakbij de IJssel, met mijn vriend en dochter. Er ontstond ruimte om analoog fotomateriaal van mijn art residency in Frankrijk (zomer 2020) te verwerken. Hierin benader ik de heuvelachtige natuur rond het gehucht Droiteval met abdij op verbeeldingsrijke wijze, en onderzoek ik de relatie tussen emotioneel bewustzijn en ongerepte natuur. En begin ik mensen – in dit geval mijn dochter en partner – pril als alledaags ‘model’ te benutten. 

In Living Landscapes ben ik technieken om een negatief met inkt te bewerken gaan verdiepen, geïnspireerd door het pointillisme en divisionisme, waarbij stippen en strepen (en vegen) naast elkaar worden aangebracht. En kleuren licht en helder blijven – want grotendeels ongemengd.
In mijn fotonegatief zorgen lichte kleuren echter voor een donkerder kleur in de uiteindelijke foto. Omdat ik uiteindelijk diverse lagen inkt op elkaar aan breng, zorgt deze dekking juist voor meer licht in de uiteindelijke foto. De foto’s lijken soms te stralen, geleiden of reflecteren. De natuur leeft en ademt, dag en nacht. Welke elementen zijn (on)zichtbaar met het blote oog?

Mensen projecteren vanuit een filter verwachtingen op de werkelijkheid, waardoor prikkels uit de omgeving meer/minder worden waargenomen door onze hersenen. In hoeverre vormt onze perceptie een co-creatief onderdeel van organismen en energieën uit het ecosysteem? Kan een bos bij het groeien in cycli, ook dromen tijdens rustperiodes?

In Living Landscapes tracht ik mijn waarneming te verzachten (van statisch) tot een ontvankelijk geconditioneerd kanaal, om onbekende informatie over biodiversiteit te ontdekken. Ik sta open voor ontvouwende verbanden en inzichten en ga bewust met weerstand om. In dit project combineer ik rechte lijnen en puntige stippen met vloeibare, weke en golvende inktbewegingen. Ook veeg ik een werklaag half uit en schep ik een nieuwe inktlaag die de oude deels overlapt of doorkruist.
In Living landscapes speel ik met technieken en werkwijzen om tastbare en kosmische dimensies in de werkelijkheid te verkennen en waar te nemen.

In het project wordt een authentiek ‘land’ geschapen waarin een rijke biodiversiteit zich herstelt, nadat deze aan ruimte heeft ingeleverd om economische en zakelijke belangen zoals intensieve landbouw te dienen. Er wordt een creatieve verbinding met oerkrachten van de natuur onderzocht, die aanzet tot wonderlijke perceptie. 

Verzoening (Reconciliation)

Ook wordt er in het project een tijdloze parallelle wereld gecreëerd middels het bewerken van fotonegatieven, die kan prikkelen tot een nieuwe omgang met natuurvraagstukken. Zodat huidige politiek-economische belangen de representatie van de openbare ruimte, natuurgebieden of benutte grondstoffen, minder domineren. Om een beeldvorming te herscheppen vanuit een persoonlijk groeiend bewustzijn en oog voor (trans)culturele verbanden. Dit leidt tot een vervolg van het project in Reconciling Landscapes.
In Living Landscapes legde ik de kiem voor toenemende sociale samenwerking op locatie; portretfotografie in combinatie met het latere bewerken van negatieven.

Photo material of Artist in Residence (AIR) Droiteval: analogue photography works manipulated with substances such as ink, France and the Netherlands 2020-2021.