Reconciling Landscapes
(project in progress) / 2021

Al zie ik de duurzame revolutie liever als een organisch baringsproces. Maar dan moeten we wel uit onze kooi komen, uit de schaduwen treden, en onze vergeten moeders en mondige dochters erbij betrekken. Om een eenheid te smeden die toont hoe multidimensionaal en wenselijk complex een ecologische revolutie kan zijn. Just do it.” Binnenkort volgt hier een link naar het artikel dat ik schreef ter ere van de foto Mijn Moeder (en ik).

Via project Reconciling Landscapes laat ik me naast biodiversiteit en actualiteit in o.a. mijn (nieuwe) regio, inspireren door het natuurgerichte bewustzijn van mijzelf en andere mensen. Om beelden te creëren vanuit een samenhang tussen ecologie/lichaam, kosmos/geest en bron/energie. Als een moment of opname uit een nieuwe of nog onbekende tijd, die de huidige beeldvorming van duurzame onderwerpen reconstrueert of open breekt.

Mijn fotowerk ontstaat vanuit een parallelle dimensie, die niet – zoals bij het surrealisme – los te koppelen is van de alledaagse werkelijkheid of verstopt kan worden en weer even tevoorschijn getoverd. Middels een interactieve werkwijze integreer en verweef ik deze dimensie met een emotionele natuur van mensen, elementen, objecten en getijden als onderdeel van een groter of kosmisch geheel.

Zo verbeeld ik een organisch samenspel tussen dimensies, realiteiten en lagen in een landschap of voorstelling. Het bekende – de samenleving zoals mensen die kennen – en onbekende – de samenleving als in een energetische transitie – versmelten, zonder dat ik dit als een visueel spel representeer. Op deze wijze tracht ik een verbindende wonderlijke energie gewaar te worden. Voorbij wetten van logica. En voorbij gangbare perceptie zoals we die kennen uit de media, die veelal reactionair met ecologische vraagstukken omgaan en vaak een idee van schaarste voeden.

Middels sociaal en ecologisch geëngageerde werkwijzen, met experimenten op locatie en in de studio, tracht ik mensen via verbeelding en reflectie te prikkelen tot psychologische overgave en vernieuwende sociaal-economische of duurzame verbanden.
Mensen kunnen integrale verbanden ontdekken die ik tegenkom in mijn werkproces, als een essentieel en krachtig samenspel tussen energie en realiteit. Wat als onze vormbare perceptie het gewijde kanaal is, waardoor een meer holistische of ecologische werkelijkheid kan ontvouwen? Zo hoop ik mensen (en kinderen) te inspireren om hún creatieve visie en realiteit te (her)vormen.

Door met o.a. inkt op fotonegatieven te werken, schep ik een vrije ruimte (in een klein kader) om de lagen van de natuur of mens door en over elkaar te laten bewegen. Waarbij het origineel bewerkt en vervormd raakt, als in een holistische metamorfose. En het resultaat uit een nieuwe aardse, vurige, verfijnde en vloeibare samenstelling aan krachten ontspringt.

Lees meer: http://mathildejansenstories.com/knuffelhormoon-oxytocine-en-kunst-steunen-mensen-bij-de-aanpak-en-verwerking-van-klimaatverandering/