Momentum (Layers of Love) / 2018

Layers of Love no. 1-5 
Based on drawings in (20 years) expired medium format negative films
which I’ve used to photograph in the dunes of the Kennemerduinen. 

NL | Fotoproject Momentum is gemaakt in de Kennemerduinen. Hiervoor heb ik ruim 20 jr. oude middenformaat negatieven benut, die ik kreeg van een creativeve man/fotograaf met een hoge dwarslaesie. Na een ongeluk is hij niet meer in staat analoog te fotograferen. Als fotografe (en zzp-verzorger) liet ik me door ‘beperkingen’ inspireren; kansen zijn er altijd en overal. Door verhalen te delen, kleine stappen te waarderen en je hart te volgen.

Oud en nieuw
In feite werkte ik met ‘afval’, dat persoonlijke waarde had. De negatieven waren 2 decennia over datum! Hoe zouden foto’s eruit gaan zien? Na ontwikkeling bij het lab, tekende ik met speciale stiften op de negatieven waarmee ik de duinen had gefotografeerd. De handmatig bewerkte negatieven zijn ook digitaal gescand.
Momentum belichaamt het begin van een periode, waarin ik analoge fotografie bewuster, vaker en nog altijd intuitief benut.

In dit project komen ook levensverhalen van 2 geliefden samen. Het werk drukt menselijke verlangens uit naar de (innerlijke) ‘wilde’ natuur. Met thema’s als soevereiniteit, geborgen contact en vrijheid.

Het verlangen naar natuur buiten, kan gereflecteerd worden op de innerlijke leefwereld. Verlangens worden duidelijk gespiegeld in een relatie; deze leggen innerlijke plekken, ervaringen en sensaties van bijv geluk, kwetsbaarheid en een proces van groei bloot. Dit (geestelijke) proces ligt in het verlengde van de mens als onderdeel van een evolutie. In de drukte van alledag geeft een landschap mensen ademruimte voor de binnenwereld, om zich ook oprecht en diep met een ander te verbinden.
In Momentum spelen zowel toeval als een bewuste werkwijze een rol. Iedere getekende lijn op een negatief, lijkt onomkeerbaar…

Lees meer