Reconciling Landscapes
(project in progress) / 2021

Via project Reconciling Landscapes laat ik me naast biodiversiteit en actualiteit in o.a. mijn (nieuwe) regio, inspireren door het natuurgerichte bewustzijn van mijzelf en andere mensen. Om beelden te creëren vanuit een samenhang tussen ecologie/lichaam, kosmos/geest en bron/energie. Als een moment of opname uit een nieuwe of nog onbekende tijd, die de huidige beeldvorming van duurzame onderwerpen reconstrueert of open breekt.

Mijn fotowerk ontstaat vanuit een parallelle dimensie, die niet – zoals bij het surrealisme – los te koppelen is van de alledaagse werkelijkheid of verstopt kan worden en weer even tevoorschijn getoverd. Middels een interactieve werkwijze integreer en verweef ik deze dimensie met een emotionele natuur van mensen, elementen, objecten en getijden als onderdeel van een groter of kosmisch geheel.

Zo verbeeld ik een organisch samenspel tussen dimensies, realiteiten en lagen in een landschap of voorstelling. Het bekende – de samenleving zoals mensen die kennen – en onbekende – de samenleving als in een energetische transitie – versmelten, zonder dat ik dit als een visueel spel representeer. Op deze wijze tracht ik een verbindende wonderlijke energie gewaar te worden. Voorbij wetten van logica. En voorbij gangbare perceptie zoals we die kennen uit de media, die veelal reactionair met ecologische vraagstukken omgaan en vaak een idee van schaarste voeden.

Middels sociaal en ecologisch geëngageerde werkwijzen, met experimenten op locatie en in de studio, tracht ik mensen via verbeelding en reflectie te prikkelen tot psychologische overgave en vernieuwende sociaal-economische of duurzame verbanden.
Mensen kunnen integrale verbanden ontdekken die ik tegenkom in mijn werkproces, als een essentieel en krachtig samenspel tussen energie en realiteit. Wat als onze vormbare perceptie het gewijde kanaal is, waardoor een meer holistische of ecologische werkelijkheid kan ontvouwen? Zo hoop ik mensen (en kinderen) te inspireren om hún creatieve visie en realiteit te (her)vormen.

Door met o.a. inkt op fotonegatieven te werken, schep ik een vrije ruimte (in een klein kader) om de lagen van de natuur of mens door en over elkaar te laten bewegen. Waarbij het origineel bewerkt en vervormd raakt, als in een holistische metamorfose. En het resultaat uit een nieuwe aardse, vurige, verfijnde en vloeibare samenstelling aan krachten ontspringt.

Lees meer: http://mathildejansenstories.com/knuffelhormoon-oxytocine-en-kunst-steunen-mensen-bij-de-aanpak-en-verwerking-van-klimaatverandering/


Living Landscapes
 / 2020 – 2021

Eind 2020 ben ik verhuisd van mijn Amsterdamse etage aan het IJmeer-Markermeer naar Deventer. Nu woon ik vlakbij de IJssel, met mijn vriend en dochter. Er ontstond ruimte om analoog fotomateriaal van mijn art residency in Frankrijk (zomer 2020) te verwerken. Hierin benader ik de heuvelachtige natuur rond het gehucht Droiteval met abdij op verbeeldingsrijke wijze, en onderzoek ik de relatie tussen emotioneel bewustzijn en ongerepte natuur. En begin ik mensen – in dit geval mijn dochter en partner – pril als alledaags ‘model’ te benutten. 

In Living Landscapes ben ik technieken om een negatief met inkt te bewerken gaan verdiepen, geïnspireerd door het pointillisme en divisionisme, waarbij stippen en strepen (en vegen) naast elkaar worden aangebracht. En kleuren licht en helder blijven – want grotendeels ongemengd.
In mijn fotonegatief zorgen lichte kleuren echter voor een donkerder kleur in de uiteindelijke foto. Omdat ik uiteindelijk diverse lagen inkt op elkaar aan breng, zorgt deze dekking juist voor meer licht in de uiteindelijke foto. De foto’s lijken soms te stralen, geleiden of reflecteren. De natuur leeft en ademt, dag en nacht. Welke elementen zijn (on)zichtbaar met het blote oog?

Mensen projecteren vanuit een filter verwachtingen op de werkelijkheid, waardoor prikkels uit de omgeving meer/minder worden waargenomen door onze hersenen. In hoeverre vormt onze perceptie een co-creatief onderdeel van organismen en energieën uit het ecosysteem? Kan een bos bij het groeien in cycli, ook dromen tijdens rustperiodes?

In Living Landscapes tracht ik mijn waarneming te verzachten (van statisch) tot een ontvankelijk geconditioneerd kanaal, om onbekende informatie over biodiversiteit te ontdekken. Ik sta open voor ontvouwende verbanden en inzichten en ga bewust met weerstand om. In dit project combineer ik rechte lijnen en puntige stippen met vloeibare, weke en golvende inktbewegingen. Ook veeg ik een werklaag half uit en schep ik een nieuwe inktlaag die de oude deels overlapt of doorkruist.
In Living landscapes speel ik met technieken en werkwijzen om tastbare en kosmische dimensies in de werkelijkheid te verkennen en waar te nemen.

In het project wordt een authentiek ‘land’ geschapen waarin een rijke biodiversiteit zich herstelt, nadat deze aan ruimte heeft ingeleverd om economische en zakelijke belangen zoals intensieve landbouw te dienen. Er wordt een creatieve verbinding met oerkrachten van de natuur onderzocht, die aanzet tot wonderlijke perceptie. 

Verzoening (Reconciliation)

Ook wordt er in het project een tijdloze parallelle wereld gecreëerd middels het bewerken van fotonegatieven, die kan prikkelen tot een nieuwe omgang met natuurvraagstukken. Zodat huidige politiek-economische belangen de representatie van de openbare ruimte, natuurgebieden of benutte grondstoffen, minder domineren. Om een beeldvorming te herscheppen vanuit een persoonlijk groeiend bewustzijn en oog voor (trans)culturele verbanden. Dit leidt tot een vervolg van het project in Reconciling Landscapes.
In Living Landscapes legde ik de kiem voor toenemende sociale samenwerking op locatie; portretfotografie in combinatie met het latere bewerken van negatieven.

Photo material of Artist in Residence (AIR) Droiteval: analogue photography works manipulated with substances such as ink, France and the Netherlands 2020-2021.

Potential Landscapes / 2018 – 2021

‘We must confess that we are the possible…
We are the miraculous, the true wonders of this world
Free to choose our ends, and our new beginnings
That is when, and only when…
We come to it’

– Maya Angelou (poem ‘A Brave And Startling Truth’)

Essay
Lees een vrij essay dat ik met de typemachine schreef, behorende bij het project: 
De schepping van Strandeiland

IJburg als paradepaardje van groen volbouwen

Terwijl stedelijke ontwikkeling wereldwijd rap toeneemt, creëer ik een illusie van ruimtelijkheid en wildernis, in stad en land. Ik laat me in het project Potential Landscapes vrij inspireren door organische structuren en de samenhang tussen mens en ecosysteem: kosmos en alledaagse werkelijkheid.

Ik zoek bijzondere landschappen in onder meer Amsterdam en Nederland op. Dit zijn veelal plekken waar mensen op een vooraf bestemde manier verbonden mee zijn of recreëren. Ik zoek voorbij deze sociale functies naar een groter geheel van verbondenheid.

Ik schep een sprookjesachtige sfeer in mijn beelden om de constante veranderlijkheid van het landschap om ons heen, vanuit een dieper bewustzijn in te bedden en toe te laten. In een land dat alle dijken stevig aanlegt en de kusten op hun plek houdt door zand in de golven te spuiten… Dit project verbeeldt hoe we door het openen van onze blik en perceptie, het landschap anders kunnen waarnemen en vormgeven. I.p.v. de openbare ruimte ‘noodgedwongen’ aan te passen aan onze verlangens, behoeftes en zwaktes.

Op IJburg, waar ik woon en wat het hart van het project vormt, focus ik me op de randgebieden van het nieuwe Strandeiland. De natuur rond en in het IJmeer leg ik vast – ook rond het eiland dat middels rivierzand door Boskalis opgespoten wordt. Ik verwonder me om de ecologische verbinding tussen de voormalige Zuiderzee en de huidige Noordzee; inclusief duin-, bos- en moerasgebieden.

Scheidingen tussen landschappen met bepaalde bestemmingsdoeleinden hef ik op, zoals een familie- of cruisingpark. Door me op de samenhang tussen een universele ecologie en lokale sociale infrastructuur of geschapen werkelijkheid (zoals een wandelbos of vaarkanaal) te focussen.

De natuur omvat en bespiegelt menselijke diversiteit en biedt ruimte, inspiratie en kracht om jezelf als individu en collectief in dat licht (en schaduw) te ontwikkelen. De natuur IS diversiteit. Zo is dit project niet alleen voor kunstminnende mensen bestemd en worden er tevens kosteloos dubbelzijdige flyers verdeeld in Amsterdam Oost en IJburg. Er zullen ook tentoonstellingen volgen van het project, binnen en buiten…

De aanleg van Strandeiland in een (voormalige) bloeiende kustregio

Dit project onderzoekt en verbeeldt biodiversiteit op IJburg (Strandeiland). Met het IJmeer als groen paradepaardje dat stadsuitbreiding anno 2020 ruimte biedt. De ontwikkelplannen zijn gebaseerd op een dubbelzinnig karakter. Enerzijds vormt het IJmeer een duurzame verkooptruc voor economische belangen, en tegelijk vormt het meer het hart of epicentrum in een bloeiende kustregio. Met sporen van de Zuiderzee, voormalige vaarroutes en hedendaagse migratiestromen van vogels en watersport activiteiten van mensen.
Vanuit mijn raam, op de bovenste etage van een appartementencomplex dat uitkijkt op het IJmeer-Markermeer, zie ik het kunstmatige eiland IJburg als een verbindende schakel tussen kust-, moeras-, rivier- en bosgebied: land en zee.
Natuur gaat voorbij aan kadastrale grenzen en ontwikkelplannen die de mens op de openbare ruimte projecteert. Wordt deze biodiversiteit in de drukte van alledag wel bewust benut, waargenomen en bewonderd? Dit project is een ode aan die bestaande natuur, die ook in mensen zelf weerspiegeld is. En zo tot een reis in het onderbewustzijn kan leiden.

Ik fotografeer landschappen op en rond IJburg/Amsterdam op middenformaat rolfilms. Vervolgens bewerk ik geselecteerde fotonegatieven met inkt. Er ontstaat een wonderlijke wereld op zich, die boven de vermeende strijd tussen economie (die een meer rationeel uitgangspunt heeft) en ecologie (de bron van leven) uitstijgt.

Amsterdam heeft een autonoom imago, maar natuur trekt zich weinig van culturele faam aan. Feit is dat de openbare ruimte in Amsterdam verbonden is met aangrenzende streken en provincies, met o.a. boerenakkers, duinen, heide en rivieren.

Rivieren stromen over land naar zee en zaadjes verspreiden zich via de wind in de lucht. Ik laat diverse elementen samensmelten in mijn foto’s. Dit effect versterk ik spelenderwijs door met lagen inkt te werken. Totdat boven en onder elkaar in 1 een parallelle samenhangende wereld ontmoeten. Met geologische krachten en vitale kleuren in een wonderlijk, fantasierijk universum. Bouwhekken en zandhopen ontsnappen hierbij aan de vastomlijnde geplande werkelijkheid, waarin de natuur een bestemming heeft, ten dienste van de mens. De mens beslist van bovenuit een hierarchische piramide over haar lot, en dat van haar nakomelingen, wortelnetwerken en groei.
Het moerasbos de Diemer Vijfhoek, vormde een welkome wilde wereld om in te werken, waarbij ik mensen tracht aan te steken met een innerlijk vuur, om dergelijke natuurgebieden te koesteren en ervan te genieten. 

Wildernis getemd

Schaduwen doen niet duister aan maar vormen een portaal naar een hogere werkelijkheid. Omdat de duisternis en het onbekende, groei en helderheid mogelijk maken. Zodoende tracht ik te laten zien dat wij niet meer spullen of land hoeven bezitten om ons rijker, beter of groter te voelen, maar dat het openen van onze blinde vlekken een groter groeiend bewustzijn, hier en nu, mogelijk maakt. Het IJmeer is als een canvas dat wij niet vol hoeven te bouwen, maar waar we door gebruik te maken van haar stilte en kracht, vast nieuwe ideeen en sociale (bouw)oplossingen uit op kunnen doen.

Deel gerust je vraag via telefoon of mail. Of schrijf je in voor mijn nieuwsbrief voor informatie over exposities en inspirerende activiteiten.

Zie ook het project Living Landscapes.

Mathilde Evaline Jansen
Amsterdam IJburg

Actie ‘Circulation’ (boom uit de Diemer Vijfhoek)
Geef jezelf een actie editie-print van de foto Circulation cadeau, door een e-mail te sturen met adresgegevens of degene aan wie je het cadeau doet. Eventueel met persoonlijke boodschap, die ik namens jou (met een notitie van mij erbij) op een kaart schrijf. Je ontvangt een orderbevestiging per mail. Na het overmaken van €250 (incl. BTW) ontvang je binnen ca 2 weken een gesigneerde 40×54 cm Fotolab C-print. De print wordt desgewenst geplakt op zwart MDF hout. En verzekerd verzonden of persoonlijk thuis afgeleverd. Je hebt 3 weken retour- of inruilrecht, mits het werk in perfecte staat blijft.
Heb je vragen over de afwerking, een houten lijst of wil je informatie over een ander werk/prijslijst? Neem vrijblijvend contact op per telefoon of mail. Je bent ook welkom om meerdere werken live te bezichtigen of kosteloos advies te vragen op jouw locatie! The creativity is the limit.

Actie (exclusieve print, gesigneerd, oplage 30)


Summary

Project Potential Landscapes explores (un)tamed landscapes, in the expanding city of Amsterdam. It connects IJburg (artificial city island) with the the coastal region and further in the Netherlands. I’ve been manipulating analogue medium format photography film with ink. To create a world of geological wonders.
I’m focusing on a synergy between the subconscious and nature as we control it, despite of the gap between rational/functional city planning and the ecosystem with an holistic/intrinsic value. People take part of both cosmic energies and daily life plans, and therefore we can explore biodiversity by connecting to our inner nature. To open up for a deeper perception of ecology and plan livelihoods or parks from the inside out, collectively or personally.

 


Initiation series / 2019 

Artistic documentation series of  ‘Initiation of Daleila‘, a natural initiation ritual at the Duursche Waarden Den Nul. Daughter Daleila (NL/TZ) has been raised by me as a single mum. My (new) partner Roger participated in this happening which evoked a new way of collaborating within a relationship whilst starting a family step by step. It can be perceived as a universal ritual of surrender to and appreciation of natural forces.

The IJssel river has been a welcoming space for locals, travelers and (former) refugees of the AZC Schalkhaar for years already, alongside its recreative function.  People gaze at the water, come home or dream of the past and future, humbly inspired by the river current – connecting places and people. The river is for free and can be appreciated as a gift of natural abundance for people (equal within a community). I went to the river very often, as a single mum, feeling one with people whom had lost their beloved ones.
This work expresses the empowering and healing side-effects of rituals, swimming, togetherness and gatherings of this silent surrounding onto people.

This work has been made for Dag van de IJssel, organized by Beleef de IJssel/IJsselbiennale 2020, at Kunstenlab Deventer. Photographs of the work process and exhibition can be seen here.

 


Untamed
 / 2020

“Untamed” is a way of working (leading to few new projects) and aims to portray a creative inner spark of children, in a natural state of being. Whilst they’re playing (outdoors) in a (play)garden, park or field, around school or home, as a domesticated vs free area.

This project shows a blend between a new/old photography style, which is rooted in fine art and (my former media) documentary photography.

This first picture has been made of my daughter, while I’ve had fever. Our house was a bit of a mess, yet me and Daleila got in tune with art and our heart again. It was a Momentum, to step back into my power as a photographer. Not ‘despite’ but ‘thanks to’ my years as a single mum, after appreciating what I’ve learned, and seeing what I’ve experienced last years. Which inspired me to live honest, pure and fully IN. To stop holding back or pushing any result or dream. To BE a good artist, mother and responsible caretaker like that: enjoying what’s possible once you follow your heart and leave opinions behind. 

I asked her to open up for our artistic spirit in life: my photography and her talent in storytelling. I’m tuned in, to capture the essential nature of children, in a sincere and meaningful way. In sync with the inner creativity of children, more as parental control or 9-5 stress.

“Untamed” highlights similarities and differences between children in several neighborhoods or even countries and continents. Let’s start in Amsterdam (my hood) and throughout the Netherlands. And see if we can travel to Tanzania in the future, when the time is right to meet children, family and community members there. “Untamed” is a way of life, whereby I start focusing on natural environments in combination with (the conditioning and freedom of) children.

-Earthed / 2018 – prepared for take off

Earthed / 2018 –

These startup images are meant to give an impression whilst preparing further steps, to portray eco villages, biodynamic farms: the people, materials and environments. As if creating a supernatural world on it’s own. Yet my photography is based on documentary and artistic ways of working.

Ecovillage Aardehuis (Olst, NL) consists of several Earthships and uses sustainable (energy) resources. Check the publication of my image Earthship (2017) in Focus Magazine.

The project will continue independently. In many African countries people continue building their home brick by brick after they’ve earned the money: dealing with Africa Time. I’ve had to create the right circumstances to connect my photography more with natural surroundings, by moving to Deventer with my daughter and partner by the end of 2020.

In March 2021, I’ll start photographing for Dynamisch Perspectief (Dynamic Perspective), a magazine on biodynamic agriculture. I’ll use these reportages as a source of inspiration and field research.

In 2021 I’ll portray people, user products and natural resources in artistic ways, adding a tangible psychological layer in the photographs. I’ll manipulate some photo negatives with ink to simulate superconscious realities.

Feel free to contact me for questions about this project. And to learn more about available prints for your home or office, to support this project. Thank you!

© Mathilde Evaline Jansen

 

Momentum (Layers of Love) / 2018

Layers of Love no. 1-5 
Based on drawings in (20 years) expired medium format negative films
which I’ve used to photograph in the dunes of the Kennemerduinen. 

NL | Fotoproject Momentum is gemaakt in de Kennemerduinen. Hiervoor heb ik ruim 20 jr. oude middenformaat negatieven benut, die ik kreeg van een creativeve man/fotograaf met een hoge dwarslaesie. Na een ongeluk is hij niet meer in staat analoog te fotograferen. Als fotografe (en zzp-verzorger) liet ik me door ‘beperkingen’ inspireren; kansen zijn er altijd en overal. Door verhalen te delen, kleine stappen te waarderen en je hart te volgen.

Oud en nieuw
In feite werkte ik met ‘afval’, dat persoonlijke waarde had. De negatieven waren 2 decennia over datum! Hoe zouden foto’s eruit gaan zien? Na ontwikkeling bij het lab, tekende ik met speciale stiften op de negatieven waarmee ik de duinen had gefotografeerd. De handmatig bewerkte negatieven zijn ook digitaal gescand.
Momentum belichaamt het begin van een periode, waarin ik analoge fotografie bewuster, vaker en nog altijd intuitief benut.

In dit project komen ook levensverhalen van 2 geliefden samen. Het werk drukt menselijke verlangens uit naar de (innerlijke) ‘wilde’ natuur. Met thema’s als soevereiniteit, geborgen contact en vrijheid.

Het verlangen naar natuur buiten, kan gereflecteerd worden op de innerlijke leefwereld. Verlangens worden duidelijk gespiegeld in een relatie; deze leggen innerlijke plekken, ervaringen en sensaties van bijv geluk, kwetsbaarheid en een proces van groei bloot. Dit (geestelijke) proces ligt in het verlengde van de mens als onderdeel van een evolutie. In de drukte van alledag geeft een landschap mensen ademruimte voor de binnenwereld, om zich ook oprecht en diep met een ander te verbinden.
In Momentum spelen zowel toeval als een bewuste werkwijze een rol. Iedere getekende lijn op een negatief, lijkt onomkeerbaar…

Lees meer


Domestic Goddess / 2018 – 2019 (Amsterdam)

Images: Communication, Embrace, Connectivity,
Sink (Source), Mindful, Ego-management.

In this series I’m re-shaping my conditioned mind as a (single) working mum, within the domain of my home as a studio. I’m rooting in my power with Universal forces as a source of inspiration. Yet this isn’t just about female intuition or breaking free from old patterns in my personal life…

My role as an artist is mixing up with my household and that of a mother and woman, regularly. Am I seeing through the fabric of a curtain, or just being behind it? Cleaning, dancing, resting and organizing at home feels as natural to me, as a walk in the forest. It connects me to my heart, body and mind, where no intention, dust, touch, move nor smell is hidden. I share this emotional space with people surrounding me.

In the Netherlands gender equality plays an important role. By exploring my natural essence, I’m letting go of outdated patriarchal structures in which a woman’s empathic and sensual nature, or people of other cultures, have been controlled or exploited (for the benefits of a system). And whereby multiple gender identities have been ignored or excluded. We are all related, especially in a metropole.

In the history of the Netherlands, an instinctive connection to mother nature and the Self has been repressed by the conservative institutional Church for centuries, whilst expanding economical activities of the State overseas. A desire for authenticity, sensuality and personal expression has often been projected on (exotic) women (and young boys), without mutual connection.
This project reflects on decent manners and the impact of fear in the reptilian brain, on the prefrontal cortex. Understanding the power of the reptilian brain, could enable people to set ‘transparent’ goals, ‘honest’ plans and ‘equal’ priorities from other parts in the brain with trust. A ‘decent’ attitude can be used to mask or compensate a lack of true or harmonious connection.

Natural forces are being discovered at home, to affect social and economical domains as well. It’s a subtle and playfully provoking process. Poet and Jungian psychoanalytic Clarissa Pinkola Estés describes myths and stories in ‘Women who run with the wolves/De Ontembare Vrouw’. This book has motivated me to learn more about Jung.

As an entrepreneur I feel empowered by caring and multitasking. Things are growing and shifting continuously, organic and linear. My family moves like a ship in an ocean. I try to portray the dynamic between life, myself and our stuff. Am I off or on? Could my home be used as a studio for artistic purposes or am I just losing my mind?
Domestic Goddess plays with various interpretations of ‘the female archetype’ vocabulary. For people from western/market oriented countries this title might refer to a fantasy world or socially submissive status, defining the role of a woman or tasks in a household in a more less static way. Whereas in different cultures or beliefs a ‘family’ Spirit can be associated with integrity and emotional strength. Nevertheless, this series isn’t about left or right, but about deepening a Subconscious in yourself and act from that source within your community too.

I’m trying to embody an invisible evolving space through images, to set new connections between old/new, magic/the real, digital age/ancient wisdom and vulnerability/courage. To step into my ‘goddess’ and explore new unknown dimensions. By the end of the series I might have awakened… And a man might devote his heart, to help setting my and his inner spirit free. To expand a mutual vision and understanding. In Art we trust.

In the Summer of 2019 I’ve met my partner, which means we’re exploring a new and loving dimension of life together <3

Fall / 2015 – 2017 (United we Fall/Fly)

This project revolves around a series of portraits and photographs that seeks to locate what could be described as a physical creativity within gravity. Using temporary constructions, built in-situ in various locations, the portraits investigate individual relationships to space, and collectively seek to find unexpected or new connections between people based how they experience space in a room or garden – through movement, dialogue or even through silence. In this way mental connections becomes decompressed and emphasis moves to the physical and its potential to open up a heterotopia (in Foucault’s sense) – a space than can operate outside of our everyday hegemonies.
More information: see ‘news’

This project is dedicated to Daleila

Nederlandse Mijnen (concept) / 2016

Nederlandse Mijnen brengt oud mijnwerkers (en familieleden) in beeld. Het project benadert het thema transitie in psychologische en economische zin. De rol van (oud) arbeiders wordt innovatief benaderd op sociale en economische locaties, zoals hedendaagse bedrijven die boven oude mijnen gebouwd zijn. In het geval van voldoende fondsen, zal journalist/beeldend kunstenares Stephanie Jansen interviews afnemen, geinspireerd door sociaal historische en wetenschappelijke informatie (via haar familie in Limburg en hun rol in een archief). Het IJzeren Gordijn zou het ontwerp van een boek op zich nemen. Schrijver en acteur Maarten Brorens (zie foto) is als expert betrokken (evt. voorwoord). De foto van hem betreft een eerste projectfoto met persoonsgebonden attributen.
Vooralsnog begon ik zelfstandig met dit project en trad ik tegelijkertijd in gesprek met partners en sponsoren. Ondanks het belang van autonomie staat ‘samen ondernemen’ hoog op de agenda, om de kracht van Parkstad aan Nederland te tonen op een wijze die gelaagd en treffend is. Het verleden wordt op artistieke wijze samen gesmolten met het heden. Zo kan de huidige generatie vernieuwende inzichten opdoen over de bouwstenen van de Nederlandse samenleving na WOII, een periode waar veel over gezwegen is en waarbij emoties geregeld nog oplaaien in Limburg. De steenkoolmijnen waren grotendeels in handen van de Nederlandse staat en de levens van arbeiders vertonen enkele paralellen met de levens van arbeidsmigranten in de jaren ’70. Veel oud mijnwerkers hebben na fysieke arbeid, werkeloosheid en (verloren) eer een vorm van diepere acceptatie kunnen vinden, ondanks gezondheidsproblemen, op een wijze die voor de kijker verrassend en ook integer verbeeld kan zijn. En waarbij grenzen subtiel worden verlegd.
Het projectvoorstel is afgewezen door het AFK en Mondriaan Fonds. 
Zie voorbereidend onderzoeks beeldmateriaal van de regio Heerlen ten tijde van de opstartfase van het project in 2015, met dank aan vele enthousiaste partijen in Limburg, dankjulliewel, jullie zijn schatten! www.facebook.com/media

Untitled (Dairy) / 2015

This project collects pieces of the past and present. Becoming a single mum has been the most unexpected great event of my life so far. It uses (absent) family life as an inspiration to reconstruct personal landscapes. Most images are too personal to show here.
Within these personal landscapes I’m searching for a new consciousness in playful and provocative ways. The cut-out collages address people’s need for psychological unity and interaction within (im)possible circumstances. The artistic ‘family album’ consists of attempts to find inner guidance after/within a life off the beaten track. Untitled was initiated as a personal art project to find meaning and focus and let go of traditional (intercultural) myths.

 

Walking into traces of the future / 2014

In winter 2014 I undertook several walks in The Netherlands. To document traces of survival or creation. Some traces of the potential future got lost or damaged on the way, maybe eaten by an animal or taken by a river stream. Others are found perfectly intact.
What’s (un)written in the landscape around and within us? I’d like to find tangible proofs of survival, acceptance or genetic (r)evolution.


Things (as they are)
/ 2013 – 2014

Each photograph explores a modern ritual about the interaction of manmade worlds and natural worlds. Who is affecting who? How do people (re) use toys, garbage or plastic stars in a natural context?
What is the effect of emotional consciousness on the perception of intrinsic powers of the Earth? We’re all made of stardust. Do plastic objects relate in a same way to oil and minerals? Is there a similar mental distance which influences the psyche of mankind? This series explores the emotional (personal and universal) value of natural objects.

Ina maisha alisi Mtwara 2012 (research on site)
“In our community life, natural life shines through”

The project reflects on the power of nature in developing and maintaining communities. In the region of Mtwara (Tanzania) this has particular significance, because the regional/international economy is driven by the mining of and trade in natural resources. Due to newly found resources such as oil and gas, infrastructure is being quickly developed, which both stimulates and obfuscates the local economic and social order.

Local inhabitants are searching for a new balance in life and work. Relying on what nature has to offer, has made for a strong sense of community, for many generations already. But traditional lifestyles are now being challenged by the global trade and its need for a new economical and social order – sometimes colliding with local interests and customs.

This series shows portraits of inhabitants of Mtwara region, and Simbati village. During a collaborative and artistic research trip on site, my colleague I.P.A. interviewed the people we met. I portrayed inhabitants and laborers, sometimes with artificial flowers which I got as a gift from the university of Mtwara during a graduation event. The flowers represent pride and celebration. I’ve used them in my images as a gesture of respect towards local customs.To portray the people of Simbati with flowers also carries a particular significance: the people are emotional about a newly-built gas plant and they feel their interests are sometimes being ignored.  I’ve tried to visualize new dialogues or connections, suitable for a more international audience. And to draw attention to the special character and significance of metals, in surprising and even feminine or sensitive ways.
I’ve done this work as an allusion to my western and Dutch lifestyle as a consumer of mass products and artificial/plastic/industrial nature. At the same time, it was my intention to openly connect with the stories of the people we met, to create special ‘sweet’ moments.

The Wonder Welders workshop in Dar es Salaam, which features in several of the images, offers working opportunities for Tanzanian people with disabilities, as part of an ethical trade project for talented workpeople. It provides the possibility for the laborers to earn an honest wage and start a new life and career, away from begging in the streets and busy intersections in the cities.
The portraits made in Tanzania are connected by a focus on local metal trade, manufacturing and recycling. And of course, the people, community and social life. To show resilience and dignity. Because in the end, people are proud on what Tanzania has to offer to the rest of the world, in natural and economical terms.

Ina maisha alisi

De mens transformeert grondstof tot nieuwe gebruiksvoorwerpen, en gebruiksvoorwerpen weer tot grondstof, metalen (en olie en gas). In Tanzania (Mtwara) is dit proces direct zichtbaar, in het land, op straat. De weerslag van dit werk ligt in de gezichten van de mensen beschreven. Trots, kracht, vermoeidheid, genoegen, of alles ineen. Het is bijna iconografisch, maar deze mensen zijn geen ideaalbeelden. Het is gewoon werk. Alhoewel; gewoon?

‘In ons culturele (economische en sociale) gemeenschapsleven, schijnt het natuurlijke leven door’

Hoe kan de bevolking meeprofiteren van mijnbouw, olie- en gaswinning?.. In 2012 bezocht ik Mtwara. Een opkomende regio met een rijke biodiversiteit en mengeling van lokale tradities en moderne infrastructuur, zoals de exporthaven. (Inter)nationale bedrijven winnen en verhandelen er mineralen, olie en gas. Hoe (her)gebruiken Tanzanianen natuurlijke materialen en metalen voor consumptie of productie?
De rode draad in mijn foto’s vormt (de weg naar) Simbati town. De weg leidt naar een nieuw gaswinning project. Men wil dat er aandacht is voor lokale gebruiken en de wijze waarop generaties al eeuwen met de natuur leven; dat moderne ontwikkelingen pas plaats vinden nadat dit door autoriteiten erkend wordt.
In Tanzania doorkruisen meerdere discussies over mineralen (goud, tanzaniet, ijzer), gas- en oliewinning elkaar, in de media. Simbati vormt in dit project een poëtische verzamelplaats voor lokale verhalen over handel, gemeenschapsleven en lokaal gebruik van metalen. Men gaat langs ‘Simbati road’ het dorp in, ontmoet de bevolking en diverse werkplaatsen. In Simbati en de steden Mtwara en Dar es Salaam heb ik gefotografeerd, in interactie met mensen op locatie.
De gekregen bloemenslinger benutte ik als een symbool van massaproductie en een kunstmatige relatie met natuur. Als ook een middel tot innerlijke verbinding; tussen mij als fotograaf en de bewoners van onder meer Simbati.’

Read more: http://mathildejansenstories.com/ina-maisha-alisi/

Video: Performance by Isack Peter Abeneko

Exoticorum Imaginis Decem (Ten Images of Exotic Life Forms) /  2012

The photography project shows parallel worlds of new and modern forms of nature. To visualize palpable – existing and imaginary – connections between (exotic) natural resources and daily used consumer products made from it. Products are integrated in local natural environments, referring to historical use of natural materials and (rural) areas where people depend less on global trade. I wanted to research my consciousness of nature, influenced by the way it surrounds me in the Netherlands, and related to awareness of (scarcity of) natural resources of the planet and global economy. 
Constructions are photographed on site in 7 (city)parks of Amsterdam and 3 locations in the (green) Eastern Netherlands.
2500 Posters (double sided A3 FSC certified paper) are distributed in Amsterdam in Sep/Oct 2012, to organizations, households and cultural venues around the photography sites.
This project is made possible by The Amsterdam Fund for the Arts & the artist.

In dit project worden consumer products teruggebracht naar hun natuurlijke oorsprong, tenminste, ze vinden een nieuwe harmonie. Memoblaadjes ontluiken in de vroege lente, rijpe condooms hangen plukklaar in de boom, bloemen stuiven cement. Deze bijzondere nieuwe synthese voltrekt zich in de Amsterdamse parken, de foto’s zijn daarvan het bewijs. 2200 Amsterdammers hebben deze kleine wonderen inmiddels in hun brievenbus ontvangen.

– Read more about the project / Lees meer over het project
– Persbericht Exoticorum Imaginis Decem

Thanks to the kind support ofTanzania revisited (Thinking Culture) / 2010 

Tanzania Revisited is a series of stories about people’s lives, which I was able to observe during periods of working in Tanzania, it felt like a second home to me from my first visit(s) to the city of Dar es Salaam (for project Tanzania Unlimited Ltd). I even fell in love with a Tanzanian manager/entrepreneur after a while and gave birth to my daughter Daleila in 2011.

Each single image of this series relates to social and economic questions and structures of society. The series contains unique openness, as a result of working without a project deadline or format. Experiencing an East-African country more as an insider, is a complex and time consuming process. In Tanzania, you can ask someone to pose in front of a house, or simply wait till someone takes position naturally, with an authentic expression. Works are made on site and based on interaction, leading to (staged) documentary works I couldn’t imagine beforehand. As I’m led by collaborative processes, ‘the other’ is personally involved to be represented equally and in renewing ways. The project reflects on cross-cultural relations and playfully interacts with the ideal of equality within a class-system.

Dar es Salaam is an inspiring city to me, not only because of its multi ethnicity, community structures, economic activity, international trade and rich biodiversity. In Tanzania, things aren’t always what they seem. This project aims to reveal a reality beyond conceptual, linear or aesthetic (western) perspectives, which occurred to me because I was willing to adjust to the culture (at that time I thought I could move there later). My pictures can be seen as a result of a collaborative process or dialogue.

“The continent is too large to describe. It is a veritable ocean, a separate planet, a varied, immensely rich cosmos. Only with the greatest simplification, for the sake of convenience, can we say ‘Africa’. In reality, except as a geographical appellation, Africa does not exist.” Ryszard Kapuściński, The Shadow of the Sun

Read more about images of the project or
Read an Interview on Intercultural Communication

Vale do Mondego / 2011

Artist in residence at cultural eco-domain Dominio Vale do Mondego, Serra da Estrela, Portugal

Read/see more: http://mathildejansenstories.com/vale-do-mondego/

– Eventual paint used on site at Dominio Vale do Mondego consists of natural mineral pigments and is environmentally friendly –

‘Let us now look at the world that surrounds us. The solid stones, the streams, the evaporating water that rises as mist and fog, the air – everything solid, liquid, gaseous and fiery – these are all, in fact, nothing but fire. Everything is fire – that is, densified fire. Gold, silver, and copper are densified fire. In the far distant past, everything was fire; everything was born of fire; but in all forms of densification, spirituality lies enchanted.’
Rudolph Steiner, The Spiritual Hierarchies and the Physical World: Reality and illusion


Uniform pluriform 
/ 2010

Collection of single (portrait) photography works related to Foucault’s heterotopia; non-hegemonic spaces and places of otherness. The pictures attempt to blur boundaries between global media (entertainment and news) images and local contexts, to create a parallel world of cultural representation. C-prints and additional semi-documentary photos of ‘the making of’. This project hasn’t received funds thus it couldn’t grow bigger.

Tanzania Unlimited Ltd. / 2008

This art photography project portrays Tanzania’s multifaceted, emerging economy. It highlights natural, industrial and cultural diversity, and socio-economic developments related to export companies. The project represents various industries, such as manufacturing, mining, (cultural) tourism and agriculture. Through artistically-staged and documentary photography on location, Tanzania Unlimited Ltd. shows a bigger picture of today’s life and society in Tanzania. Whereby local inhabitants are closely connected to the demands and expanding activities of international investors. Let’s discover a new image of Africa.

The project includes 2 slideshows, representing journeys through Tanzania’s economy
– Smaller selection of art (and documentary) photography: 2.5 minutes/per image
– Broad selection of documentary (and art) photography: 10 sec./per image.

Documentary photography within this broad selection relates to artistic sceneries. And is based on situations, current affairs and collaborations with people. More than 200 images, duration 14 min. View the slideshow of Tanzania Unlimited Ltd. on youtube. Originally edited for screening on a public art/movie screen at a railway station.

Thanks for the openness and support of participating companies and individuals. Tanzania’s potential, diversity and complexity are in fact overwhelming; the time is ripe for the world to discover it. All works (dark room) C-print/fine art photo paper, unless stated otherwise.

This project is supported by: The Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture; van Bijlevelt Foundation; Niemeyer Fund Foundation

__


Articles, backgrounds and prints:


Article International Museum of Women: ‘ “Tanzania Unlimited Ltd.” is a collection of photos showcasing business in Africa. It focuses on Tanzania’s economy, which has grown due to increased exports and other international trade. Though new industries are a boone to the nation’s economy, participation in the global market also creates cultural tension. International companies often impose foreign social codes and structures onto Tanzanian society, creating a culture clash in the business arena. This tension, along with the country’s ethnic diversity and growing local economy, sets the stage for Mathilde Jansen’s documentary-style, collage, and set-up photography..’ Read more here

Interview Her Circle e-zine:
http://mathildejansenstories.com/documentary-art-photography-intercultural-communication/
Media & natural resources: http://mathildejansenstories.com/international-resources-ltd/

Love economy / 2009 – 2010

We are the market / Are we free?
Moonlight Tea Party (youtube – lower quality as quicktime movie)

 

 

Bijlmer studies / 2007

In 2007 I was lucky to be selected to rent a house with 2 floors for living and a base floor as a studio. I loved the nature and informal atmosphere of my former Bijlmer neighborhood (suburb of Amsterdam).
Article International Museum of Women: ‘The Bijlmer, an intercultural suburb of Amsterdam, is undergoing a long-term renovation project that may reverse its image as a chaotic ghetto brimming with shadow industries. My collage, Destinations, expresses the universal search for a brighter future with better economical conditions, where two completely different worlds intersect.’
Read more about Destinations here

 

Wild West / 2007

This projects reflects on cultivated nature and cityscapes.
Taking part of the project false fear (publication Photofestival Naarden) in collaboration with photographers collective Los.

 

Balloon messengers of London / 2006

Londoners releasing cultural or personal messages throughout the city. Translations are available.

Touching African screens / 2006

Collages and photographs of my actual & local living surroundings, mixed with virtual&global African imagery found in books, papers and magazines at home or in ethnic museums. Exploring a hyperreality based on African mediagraphy and personal perceptions.

On my way to Tarifa / 2006

Video compilation On my way to Tarifa (English, 5 minutes) in dialogue with Ahmed Boulane.

          

The film Op weg naar Tarifa (Dutch/English, 20 minutes) documents a train trip from Amsterdam to the African film festival of Tarifa (Spain). Facing fog over the ocean and the gateway to Tangiers, while meeting cinematographers and actors. The video contains audio fragments of hypnosis-sessions. Researching sources of imagination and imagery of Ethiopia – where I had never been before – like films, media and literature. See the compilation (5 min) on youtube.

Heartbeat Iran / 2005

Art travel organized by Rietveld Academy. Launch art book publication in 2010

Journeys / 2005

Photography of the ‘macrocosmos’ in my house, neighborhood and city with a pinhole camera