Momentum (Layers of Love) / 2018

Layers of Love no. 1-5 
Based on drawings in (20 years) expired medium format negative films
which I’ve used to photograph in the dunes of the Kennemerduinen. 

NL | Fotoproject Momentum is gemaakt in de Kennemerduinen. Hiervoor heb ik ruim 20 jr. oude middenformaat negatieven benut, die ik kreeg van een fotograaf cq creatief ondernemer met een hoge dwarslaesie. Na zijn ongeluk was hij niet meer in staat analoog te fotograferen. Als fotografe (en destijds zzp-verzorger) liet ik me door beperkingen inspireren; kansen zijn kneedbaar. Zie je ze? Door verhalen te delen, kleine momenten te waarderen en je hart te volgen.

Circulair
De rolfilms hadden meer persoonlijke dan fotografische waarde; de negatieven waren 2 decennia over datum! Hoe zou ik creatief om kunnen gaan met de fletsheid? Na ontwikkeling bij het lab, tekende ik met speciale materialen op de negatieven waarmee ik de duinen had gefotografeerd. De handmatig bewerkte negatieven zijn ook digitaal gescand.
Momentum belichaamt het begin van een periode, waarin ik analoge fotografie bewuster, vaker en nog altijd intu├»tief benut. In Momentum wordt het ‘toeval’ bewuster opgezocht. Getekende lijnen op een negatief lijken onomkeerbaar.

Dit project is tevens verweven met het verhaal van twee geliefden die nader komen. Het werk drukt menselijke verlangens uit naar de innerlijk levende, wilde natuur. Met thema’s als soevereiniteit, geborgenheid en vertrouwen.

Het verlangen naar natuur buiten, reflecteert op de innerlijke leefwereld. Verlangens worden duidelijk gespiegeld in een relatie; deze leggen innerlijke ervaringen, verlangens en triggers (in een kwetsbaar of openend proces van groei) bloot. Dit innerlijke proces ligt in het verlengde van de mens als onderdeel van een universeel systeem dat uitdijt en ontvankelijker waargenomen kan worden zonder blokkade. In de drukte van alledag geeft een landschap mensen ademruimte voor de binnenwereld, om zich zonder vooroordelen met anderen te verbinden en zich gesteund te voelen.

Lees meer